Vad är Stage fight?

Praktiskt taget alla dramatiskt intressanta historier innehåller ett visst mått av konflikt. När den konflikten och de känslor den väcker, inte längre kan uttryckas i ord har författare i alla tider använt våld för att berätta sin historia, från Shakespeare till Spielberg. Skådespelare måste vara kapabla att uttrycka detta våld säkert och effektivt på scen eller film för att till fullo utnyttja det kraftfulla dramaturgiska verktyg som våld är.

Stage fight, Stage combat eller den svenska översättningen Scenkamp, är olika termer för de tekniker som används inom teater och film och som syftar till att skapa illusionen av våld. Den högsta prioriteten i alla lägen är att skådespelare och publik ska vara så säkra som möjligt.

Scenkamp är till sin natur mer likt dans än kampsport, alla fajter är koreograferade och noggrant repeterade. En fajt utförs med en eller flera partners och samspel och kommunikation är av största vikt. I övrigt förutsätter scenkamp en förståelse för avstånd, timing, balans, intention, närvaro, uppmärksamhet och mycket, mycket mer.

Att uttrycka en karaktärs tankar, känslor och viljor på ett trovärdigt sätt genom fysiskt historieberättande under de mest extrema känslomässiga situationer, samtidigt som man är fullständigt engagerad och säker, kräver skicklighet, övning och undervisning.

Stage Fight Stockholm är en grupp av engagerade människor som förenas i sitt intresse för scenkamp. Vi hoppas att den här sajten och vår Facebooksida ”Stage Fight Sthlm” kan komma att bli samlingsplatsen för oss och alla andra som vill utvecklas, lära sig, finna likasinnade och utveckla projekt tillsammans.CLOUDS -1


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *